Samling: Raspberry Pi

Den lille kraftige maskinen med stort bruksområde. Den kan brukes til å lære seg koding, den kan brukes som en fullverdig pc, eller som en liten server som kan utføre oppgaver eller styre IoT-komponenter. Vi elsker Raspberry Pi og bruker den selv internt i Skolehuset.no til å utføre flere oppgaver 😍
1 av 3