Samling: Arduino

Arduino er en åpen kildekodeplattform som brukes til å utvikle en rekke elektroniske prosjekter, fra enkle LED-blinkende prosjekter til mer komplekse roboter og automatiserte systemer. Arduino-plattformen består av både maskinvare og programvare som gjør det mulig for brukere å programmere mikrokontrollere ved hjelp av en enkel, brukervennlig kodebase.

En typisk Arduino-enhet består av en mikrokontroller, inngangs- og utgangsporter, og en rekke sensorer og enheter som kan kobles til. Brukere kan deretter programmere enheten ved hjelp av Arduino IDE (Integrated Development Environment), som gir et enkelt grensesnitt for å skrive, laste opp og feilsøke koden.

På grunn av sin brukervennlighet og tilgjengelighet har Arduino blitt en populær plattform for både hobbyprosjekter og kommersielle prosjekter. Det er også mange online ressurser tilgjengelig for å hjelpe nye brukere å lære om Arduino og utvikle sine egne prosjekter.

1 av 3