Lær å tegne med perspektiv 🎨

Lær å tegne med perspektiv 🎨

To tegninger i en
Når du mestrer enkle regler med å tegne mot et "forsvinningspunkt" vil du se at tegningen dine plutselig får en helt ny dybde. Bokstavelig talt. Med enkle knep vil du se at du fort kan lære å trekke hjelpelinjer i tegningene dine mot forvinningspunktet, og hjelpelinjene vil gjøre det lettere for deg å få forskjellige elementer til å stå i riktig forhold til hverandre og gi tegningene dine et mer realistisk uttrykk.
Vi har hentet en tegneøvelse fra Circle Line Ar School. Her vil du kunne finne steg for steg til å lage tegninger med forsvinningspunkt. 
 
Tegn med perspektiv

En rett linje for horisonten
Enkelt forklart bør starte med å tegne en rett linje for horisonten. På horisonten markerer du hvor du ønsker forvinningspunktet ditt skal være. Forsvinningspunkt er det stedet du ønsker at blikket skal trekkes mot, og dette blir utgangspunktet for forholdet mellom alle delene du tegner. Dess nærmere linjen for horisonten du er, dess lengre borte er elementene fra perspektivet du tegner fra. Hjelpelinjene som trekkes mot forsvinningspunktet vil hjelpe deg å få alle delene du tegner i riktige størrelser og avstander til hverandre, og vil lett vise deg hvor veier, husvegger og andre elementer du ønsker å ha med i tegningen lettest kan plasseres.
 
Perspektivtegning

Tegneteknikker
Det kan være lurt å begynne med å tegne med lette strøk. Dersom du naturlig tegner hardt kan en myk blyant med ikke så tynn tupp være det beste å starte med. Med å starte med lette strøk, kan linjer til horisonter og hjelpelinjer lett viskes bort underveis, eller eventuelt tegnes over med hardere streker som viser bedre. Jo mer og mer ferdig du blir med tegningen dess hardere og mørkere kan du tegne og skyggelegge. Husk det er alltid lettere å legge til mer elementer enn ta bort noe du har tegnet for mye av. 

Det kan være fristene å tegne detaljer med en gang, men prøv å ta dette til sist. Det kan også være nyttig å ha flere typer blyanter tilgjengelig. Myke blyanter med stor spiss er bra for skisser, skyggelegging og hjelpelinjer. Dess mer mer ferdig du bli jo mer kan du bruke en tynnere spiss som lettest kan tegne detaljer og rene streker. Ting som er langt borte (nærmere horisonten) er også ofte mer uskarpt og utydelig, mens ting som er nærmest (lengts borte fra horsonten) kan ha mer detaljer og bør være med i fokus for den som ser på.
Perspektivtegning

Tegneeksempelet er laget av Circle Line Art School og kan ses i sin helhet på Youtube. Du kan se hele YouTube-videoen fra Circle Line Art School her:
Tilbake til bloggen

Produkter brukt i denne artikkelen finner du her: